OVSE - 13. zasedanje ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi - Gospodarsko razstavišče
SI
Show menu

OVSE - 13. zasedanje ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi

Ljubljana,
Na zasedanju zunanji ministri razpravljajo o vseh pomembnih zadevah s področja delovanja OVSE, pregledajo in ocenijo aktivnosti Organizacije ter zagotovijo njihovo usklajenost z osnovni političnimi cilji OVSE.

Na zasedanju zunanji ministri razpravljajo o vseh pomembnih zadevah s področja delovanja OVSE, pregledajo in ocenijo aktivnosti Organizacije ter zagotovijo njihovo usklajenost z osnovni političnimi cilji OVSE. Sprejete so ustrezne odločitve za nadaljnje delo. Ministrskemu svetu, ki praviloma poteka v predsedujoči državi, predseduje Predsedujoči OVSE.

Organizator: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve

»… GR ima na voljo vso opremo za izvedbo zahtevnejših kongresnih prireditev, kjer je treba vzpostaviti tiskovno središče za več sto novinarjev, dobro delujoče informacijsko omrežje z dvesto ali tristo priključenimi delovnimi postajami ter zagotavljati v sila omejenem času tehnične rešitve specifičnih uporabnikov. Za izvedbo velikih dogodkov pa je izjemno pomembna motivirana in visoko strokovno usposobljena ekipa. V primeru OVSE, kjer so zelo natančno določeni število, prostorski obseg dvoran in drugih prostorov za posamezne dejavnosti ter drugi infrastrukturni pogoji, je bilo več kot očitno, da je edino GR omogočalo izpolnjevanje organizacijskih in infrastrukturnih zahtev sekretariata OVSE na Dunaju.«

Tomaž Kunstelj, tedanji šef diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve    
  »Ves dan so se na plenarnem zasedanju in sklepnem delu slovenskega predsedovanja OVSE-ju vrstili govori zunanjih ministrov. … Skoraj 40 govornikov je pohvalilo slovensko predsedovanje, predvsem pa organizacijo vrha v Ljubljani.«

Arhiv TV Slovenija