Tretji FLOOD-WISE Politični Strokovni Forum (PEF) - Gospodarsko razstavišče
SI
Show menu

Tretji FLOOD-WISE Politični Strokovni Forum (PEF)

Ljubljana,
Tretji FLOOD-WISE Politični Strokovni Forum (PEF) je potekal v Ljubljani 20. aprila 2012.

Evropska unija spodbuja izmenjavo strokovnega znanja za reševanje skupnih problemov. FLOOD-WISE projekt bo omogočil oblikovalcem politike izmenjavo informacij in najboljših praks s področja upravljanja s poplavami s svojimi kolegi po Evropi, ki zdaj iščejo rešitve za pomoč Sloveniji in Hrvaški.

»Predmet 3. PEF so bili čezmejni poplavni načrti za obvladovanje tveganja, vključno s čezmejnimi ukrepi in rešitvami. PEF-u je sledila mini konferenca o "Urejanju prostora na poplavnih območjih ter upravljanju s poplavami" z vrsto zanimivimi predstavitvami, vključno s temami, kot so "prostor za reke", "inovativni ukrepi", "kulturna in ekološka dediščina" in "uporaba območij v varovalnem rečnem pasu".

Po mini konferenci je bila predstavljena 3. verzija FLOOD-WISE projektne izjave, razširjena z najnovejšimi spoznanji, pridobljenimi v vseh treh fazah projekta, od pregleda in ocene poplavne ogroženosti, preko izdelave kart poplavne ogroženosti območij do opredelitve rešitev in ukrepov za reševanje poplav, vključenih v načrt upravljanja s poplavnimi tveganji. Ta živ dokument bo podlaga za končno poročilo FLOOD-WISE, ki bo objavljeno v oktobru 2012.

V PEF-u so udeleženci iz Poljske, Madžarske, Slovenije, Nizozemske, Nemčije in Mednarodne komisije za Savo delili svoje mnenje o številnih trditvah, izbranih iz projektne izjave. To je bilo dobro izhodišče za živahno razpravo z različnih perspektiv in istočasno je FLOOD-WISE zagotovil projektnim partnerjem dragocene povratne informacije o svojem delu do zdaj.
PEF je vodil izkušen upravljavec s poplavno ogroženostjo, dr Luitzen Bijlsma iz Nizozemske, ki je koordinator za Nacionalni program varstva pred poplavami in državne pogodbe na Nizozemskem.«


Kristijan Novak, vodja investicij
Občina Rogaška Slatina