Odprli 14. kongres evropskih agrarnih ekonomistov, Gospodarsko razstavišče (26.-29. 8. 2014) - Gospodarsko razstavišče
SI
Show menu

Odprli 14. kongres evropskih agrarnih ekonomistov, Gospodarsko razstavišče (26.-29. 8. 2014)

26. 8. 2014
Danes ob 18.00 uri se je s slovesnim odprtjem v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča tudi uradno začel 14. kongres Evropskega združenja agrarnih ekonomistov (EAAE) z naslovom »Inovacije za razvoj agroživilstva in podeželja«. Na njem od 16. do 29. avgusta sodeluje 700 udeležencev iz 53 držav s prek 250 znanstvenimi prispevki. Aktualne teme predstavljajo presek raziskovalnega dela triletnega obdobja s temeljnimi smernicami v prihodnje. Častni pokrovitelj  kongresa, ki ga organizirajo Evropsko združenje agrarnih ekonomistov (EAAE), Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta in Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES), je Borut Pahor, Predsednik Republike Slovenije. Navzoče pa so na slovesnem odprtju nagovorili dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje, prof. Alan Mattews, predsednik EAAE, ter sedanji kmetijski in okoljski minister Vlade Republike Slovenije, mag. Dejan Židan.

V poslanici je udeležence kongresa pozdravil častni pokrovitelj prireditve, predsednik Republike, Borut Pahor. Organizacijo kongresa vidi kot priznanje dobremu delu slovenske stroke in agroživilstva v celoti. Od udeležencev kongresa je izrazil pričakovanje, da bodo predstavili svoje pogleda na izzive, kot so podnebne spremembe, senzibilni odnos potrošnika do hrane, pa tudi potrebe po krepitvi stabilnosti in konkurenčnosti oskrbne verige s hrano.
Minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, je poudaril pomen kmetijstva in živilstva v slovenskem gospodarstvu in družbi na splošno ter vlogo, ki ga imata znanje in inovacije za razvoj kmetijstva. Zato je tema kongresa prava v tem času glede na sodobne izzive, s katerimi se soočata slovensko in evropsko kmetijstvo ter podeželje.

Kot uvodni govorec kongresa je nastopil evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik. V predavanju z naslovom »Na poti v trajnostno Evropo (Towards Sustainable Europe)« je opozoril na naraščajoče potrebe človeštva po naravnih virih in na nesmotrno rabo le-teh. Za preskok v zeleno gospodarstvo, torej doseganje visoke življenjske ravni znotraj naših okoljskih zmožnosti, ne bodo zadoščale zgolj postopne tehnološke izboljšave. Po njegovem so potrebne korenite spremembe, tako v učinkovitosti rabe virov kot tudi v novih poslovnih modelih, temelječih na okoljskih inovacijah. V tem duhu vidi tudi ključni izziv evropskega kmetijstva za 21. stoletje: rast konkurenčnosti in hkrati rast okoljske trajnosti.

Predsednik Evropskega združenja agrarnih ekonomistov, prof. Alan Matthews (Trinity College, Dublin), je v uvodnem predavanju z naslovom »Ureditev trga, varnost preskrbe s hrano in večstranska trgovinska pogajanja (Trade Rules, Food Security and the Multilateral Trade Negotiations)« poudaril pomen odprtega in predvidljivega trgovinskega sistema pri spodbujanju globalne prehranske varnosti. Odprti trgi in jasna pravila trgovine bi ustvarila prehranski sistem učinkovitejši in bolj odziven na nenadne šoke, ki ogrožajo globalno varnost preskrbe s hrano. V tem kontekstu vidi potrebo po uspešni sklenitvi trgovinskega sporazuma v okviru milenijske runde pogajanj STO (Svetovne trgovinske organizacije).

V štirih dneh (26.–29. avgust) bodo ključna imena v evropskem pa tudi svetovnem merilu odpirala številna aktualna vprašanja s področja agrarne ekonomike, ekonomike živilstva in ekonomike naravnih virov, kot so Konkurenčnost agroživilstva, Naravni viri, okolje in kmetijstvo, Podnebne spremembe in kmetijstvo, Obvladovanje tveganj v kmetijstvu, Spremembe v ureditvi mednarodnega trga s hrano, Upravljanje oskrbnih verig s hrano, Potrošne navade na področju hrane, Ekonomika okolja in podeželskih virov idr.

Vabimo vas, da si več o kongresu preberete na www.eaae2014.si oziroma nas kontaktirate osebno.

V imenu organizatorjev Lokalnega organizacijskega odbora:
Dr. Aleš Kuhar, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta
E: ales.kuhar@bf.uni-lj.si, GSM: 031 862 737

Marjana Lavrič, Vodja Službe za odnose z javnostmi, Gospodarsko razstavišče
E: marjana.lavric@gr-sejem.si, GSM: 041 236 912