Članstva v združenjih - Gospodarsko razstavišče
SI
O nas
Članstva v združenjih
V osrčju dogajanja

ICCA (International Congress and Convention Association)

ICCA je mednarodno združenje kongresnih organizatorjev. Gre za eno najbolj uglednih organizacij, ki deluje na področju mednarodnih srečanj. Med njenim članstvom najdemo glavne predstavnike iz vseh sektorjev, ki delujejo na področju industrije srečanj. ICCA je resnično globalna organizacija, saj ima več kot 800 članov v 80 državah po vsem svetu. Sedež združenja je v Amsterdamu na Nizozemskem, pisarne pa ima organizacija še v ZDA, Maleziji ter Urugvaju.

CEFA (Central European Fair Alliance)

Kooperacijsko združenje sejemskih družb srednje, južne in vzhodne Evrope. CEFA je združenje 22 sejmišč iz srednje in jugovzhodne Evrope, katerih namen je okrepiti mednarodni pomen sejmov na tem geografskem območju. Gospodarsko razstavišče, prireditveni center Ljubljana, je clan združenja CEFA od 2011.

UFI (Union des Foires Internationales)

je združenje vodilnih organizatorjev sejmov in lastnikov sejmišč na svetu. Povezuje večje državne in mednarodne zveze razstavne industrije in njihove partnerje. Gospodarsko razstavišče, prireditveni center Ljubljana, je član združenja CEFA od oktobra 2011.

Zavod - Kongresnoturistični urad Slovenije

GR je član tega zavoda, katerega glavni cilj je promocija in trženje Slovenije kot kongresne in incentive destinacije ter pridobivanje nacionalnih in mednarodnih dogodkov.
Marca 2008 je Zavod Kongresno-turistični urad Slovenije podelil Gospodarskemu razstavišču dva certifikata, in sicer za kategorijo E - kongresne zmogljivosti in H - druga ponudba.

AmCham Slovenija

Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji – AmCham Slovenija je prostovoljna neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila leta 1999 na pobudo Microsoft d.o.o., Src informatika d.o.o., Sava Tires d.o.o. , Merck Sharp & Dohme Idea Incorporation, Partnair aviation Services, RFR - Ernst & Young revizijska družba d.o.o., McDonald's Slovenija d.o.o., Eurest d.o.o., Hermes Softlab d.d. in Schering Plough Central East AG. Sedež zbornice je v Ljubljani Dunajska 156, deluje pa na celotnem območju Republike Slovenije. Ima več kot 230 korporativnih članov. Celotna dejavnost se financira iz članarine in sponzorskih sredstev.

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je največje samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje gospodarstva.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno.
GR na družbenih omrežjih