Gospodarsko razstavišče
SI

40. Svetovna skavtska konferenca


Srečanje vodstev 160 skavtskih organizacij, ki poteka vsaka tri leta in na katerem delegati sprejemajo programske usmeritve za ves svet.

Na ta največji konferenčni dogodek v naši državi leta 2014 in največji mednarodni dogodek po številu zastopanih držav v Sloveniji nasploh je prišlo okrog 1200 udeležencev iz 130 držav z vsega sveta, ki so v petih dneh pod geslom »Oblikujemo skupno prihodnost« razpravljali o načrtih taborništva po svetu in postavili zelo ambiciozen cilj: do leta 2023 doseči 100 milijonov mladih.

Častni pokrovitelj 40. Svetovne skavtske konference je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Svetovna skavtska konferenca (World Scout Conference – WSC) je najvišji organ odločanja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Konferenca je organizirana na vsaka tri leta. Naloge konference so preučiti smernice delovanja skavtskega gibanja po vsem svetu, določiti politiko svetovne organizacije in sprejeti ukrepe za širjenje namena gibanja.

"Taborniki smo avgusta 2014 na Gospodarskem razstavišču organizirali 40. Svetovno skavtsko konferenco, ki se jo je udeležilo več kot 1200 ljudi iz 130 držav sveta, kar je največja taka konferenca po številu sodelujočih držav v zgodovini Slovenije. Svetovno skavtsko konferenco smo organizirali skupaj s Svetovno organizacijo skavtskega gibanja, ki je največja mladinska organizacija na svetu (40 milijonov članov) in katere člani smo že 20 let tudi slovenski taborniki.
Glavni in vsi spremljevalni dogodki so se odvijali na Gospodarskem razstavišču. Pri pripravi in izvedbi smo poleg prostorov potrebovali tudi pomoč strokovno usposobljenih ljudi, ki smo jih brez težav našli med zaposlenimi na GR. Svoje delo so opravili skrbno in profesionalno, kar so potrdili tudi udeleženci konference – vsi po vrsti so izražali navdušenje nad organizacijo celotnega dogodka in dobro izbiro lokacije za njegovo izvedbo."

Andrej Lozar

GR na družbenih omrežjih