Gospodarsko razstavišče
SI

OVSE - 13. zasedanje ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi

1.-5. 12.

1800 udeležencev
Organizator: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve

Na zasedanju zunanji ministri razpravljajo o vseh pomembnih zadevah s področja delovanja OVSE, pregledajo in ocenijo aktivnosti Organizacije ter zagotovijo njihovo usklajenost z osnovni političnimi cilji OVSE. Sprejete so ustrezne odločitve za nadaljnje delo. Ministrskemu svetu, ki praviloma poteka v predsedujoči državi, predseduje Predsedujoči OVSE.

»… GR ima na voljo vso opremo za izvedbo zahtevnejših kongresnih prireditev, kjer je treba vzpostaviti tiskovno središče za več sto novinarjev, dobro delujoče informacijsko omrežje z dvesto ali tristo priključenimi delovnimi postajami ter zagotavljati v sila omejenem času tehnične rešitve specifičnih uporabnikov. Za izvedbo velikih dogodkov pa je izjemno pomembna motivirana in visoko strokovno usposobljena ekipa. V primeru OVSE, kjer so zelo natančno določeni število, prostorski obseg dvoran in drugih prostorov za posamezne dejavnosti ter drugi infrastrukturni pogoji, je bilo več kot očitno, da je edino GR omogočalo izpolnjevanje organizacijskih in infrastrukturnih zahtev sekretariata OVSE na Dunaju.«

Tomaž Kunstelj,
tedanji šef diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve  

GR na družbenih omrežjih