Gospodarsko razstavišče
SI

Tretji FLOOD-WISE Politični Strokovni Forum (PEF)

Tretji FLOOD-WISE Politični Strokovni Forum (PEF) je potekal v Ljubljani 20. aprila 2012.

Evropska unija spodbuja izmenjavo strokovnega znanja za reševanje skupnih problemov. FLOOD-WISE projekt je omogočil oblikovalcem politike izmenjavo informacij in najboljših praks s področja upravljanja s poplavami s svojimi kolegi po Evropi, ki so iskali rešitve za pomoč Sloveniji in Hrvaški.

»Predmet 3. PEF so bili čezmejni poplavni načrti za obvladovanje tveganja, vključno s čezmejnimi ukrepi in rešitvami. PEF-u je sledila mini konferenca o "Urejanju prostora na poplavnih območjih ter upravljanju s poplavami" z vrsto zanimivimi predstavitvami, vključno s temami, kot so "prostor za reke", "inovativni ukrepi", "kulturna in ekološka dediščina" in "uporaba območij v varovalnem rečnem pasu".

Po mini konferenci je bila predstavljena 3. verzija FLOOD-WISE projektne izjave, razširjena z najnovejšimi spoznanji, pridobljenimi v vseh treh fazah projekta, od pregleda in ocene poplavne ogroženosti, preko izdelave kart poplavne ogroženosti območij do opredelitve rešitev in ukrepov za reševanje poplav, vključenih v načrt upravljanja s poplavnimi tveganji. Ta živ dokument bo podlaga za končno poročilo FLOOD-WISE, ki bo objavljeno v oktobru 2012.

V PEF-u so udeleženci iz Poljske, Madžarske, Slovenije, Nizozemske, Nemčije in Mednarodne komisije za Savo delili svoje mnenje o številnih trditvah, izbranih iz projektne izjave. To je bilo dobro izhodišče za živahno razpravo z različnih perspektiv in istočasno je FLOOD-WISE zagotovil projektnim partnerjem dragocene povratne informacije o svojem delu do zdaj.
PEF je vodil izkušen upravljavec s poplavno ogroženostjo, dr Luitzen Bijlsma iz Nizozemske, ki je koordinator za Nacionalni program varstva pred poplavami in državne pogodbe na Nizozemskem.«


Kristijan Novak, vodja investicij
Občina Rogaška Slatina
GR na družbenih omrežjih