Gospodarsko razstavišče
SI

15. zasedanje skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

Število udeležencev: 600 udeležencev
Organizator: The European Communinity

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta ter parlamentarnih predstavnikov držav Afrike, Karibov in Pacifika (AKP), ki so se ga udeležili predstavniki 79 držav AKP ter prav toliko poslancev iz Evropskega parlamenta. Skupna parlamentarna skupščina EU in držav AKP je posvetovalni organ, ki z dialogom in konzultacijami pospešuje razvoj demokracije; razpravlja o zadevah, ki se tičejo razvoja in EU-AKP sodelovanja; ozavešča javnost o pomembnosti razvoja in spodbuja medkulturno razumevanje; sprejema sklepe in za Svet ministrov pripravlja priporočila, ki zagotavljajo večjo nepristranskost Cotonoujskega sporazuma.

GR na družbenih omrežjih