Trajnostni vidiki poslovanja - Gospodarsko razstavišče
SI
O nas
Trajnostni vidiki poslovanja
V osrčju dogajanja

V mislih in dejanjih z naravo.

Trajnostni vidiki poslovanja:

GR organizira projekte, predvsem na sejmu Narava-zdravje, z več kot 100 različnimi predavanji in predstavitvami o odgovornem ravnanju z okoljem.

Energetska učinkovitost: po načelu energetske učinkovitosti pri splošni prenovi GR v letih 2000–2008 smo z nadgradnjo ogrevalnega in hladilnega sistema uvedli natančno spremljanje temperatur zraka v dvoranah, kar nam omogoča manjšo porabo toplotne energije.

Zaposleni odgovorno ugašamo luči povsod tam, kjer ni potrebe, da bi bile prižgane.

Porabo vode zmanjšujemo s samougasljivimi pipami.

Splakovalniki v toaletah imajo na izbiro več ali manj vode, kar omogoča varčevanje z vodo.

Pitna voda: voda iz pip je kakovostna in primerna za pitje.

Najboljša razpoložljiva tehnologija: pri nakupu avdio in video opreme sledimo načelu energetsko nepotratne opreme.

Zaboji, panoji in oprema za razstavne prostore so narejeni iz naravnih materialov.

Ohranjamo obseg zelenih površin in skrbimo za sajenje novih.

Načrtujemo izgradnjo sodobnega kolesarskega postajališča, ki bo omogočalo polnjenje električnih koles in njihovo izposojo udeležencem dogodkov.

Z Ljubljanskim potniškim prometom imamo dogovor o brezplačnem javnem prevozu za vse udeležence naših dogodkov.

Prizadevamo si, da bi s svojo mrežo partnerjev ponudimo storitve in izdelke, ki vključujejo trajnostno prakso, kot je kulinarika z lokalno pridelano hrano.

Ravnanje z odpadki:

Ločimo 12 različnih vrst odpadkov in skrbimo za njihovo recikliranje.

Našim strankam na razstavah ponujamo svoje koše za ločevanje odpadkov.

Razstavljavcem razdelimo navodila in ustrezne razgradljive vreče (ureditev enega ali več otokov za ločevanje različnih vrst odpadkov, ureditev  režima ločevanja, dostava vrečk, uporaba stiskalnic za odpadke) ter zadolžimo osebje za ločevanje odpadkov.

Stiskamo odpadni papir.

 

GR na družbenih omrežjih