Varno in zdravo na dogodke - Gospodarsko razstavišče
SI
O nas
Varno in zdravo na dogodke
V osrčju dogajanja

Varno in zdravo na dogodke!

Izkušnje z epidemijo COVID-19 prepričljivo dokazujejo, da virtualna komunikacija še zdaleč ne more in ne sme nadomestiti živega stika. Čeprav so pri premagovanju epidemije COVID-19 zdravstveni pogledi izredno pomembni, smo prepričani, da je treba pri načrtovanju in organizaciji dogodkov iskati ustrezne nove modele, ki naj temeljijo na neposrednem, a varnem in zdravem stiku.
Prav zato smo na Gospodarskem razstavišču za obiskovalce, razstavljavce, organizatorje in zaposlene v svoje delo dosledno implementirali higienska priporočila NIJZ za dogodke. Hkrati pa smo tudi odgovorno in zavzeto sodelovali pri snovanju dodatnih ukrepov v industriji srečanj, ki jih je sprejel Zavod Kongresno turistični urad Slovenije. 

Gospodarsko razstavišče je v zvezi z doslednim upoštevanjem varnostih ukrepov glede epidemije COVID-19 prejelo certifikata VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE  kot prizorišče (1) in kot organizator dogodkov (2):


Za vas smo povzeli nekaj najpomembnejših rešitev za organizacijo varnega in zdravega dogodka na Gospodarskem razstavišču:


Navodila osebam na prizorišču – z njimi v naprej seznanimo obiskovalce in razstavljavce 
· vzdrževanje medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra
· nošenje maske v času, ko je to obvezno, v zaprtih javnih prostorih
· higiena kašlja
· umivanje rok
· minimalno dotikanje
· sledenje organiziranemu načinu gibanja
· posamično vstopanje v sanitarije


Omejitev obsega obiskovalcev (po obstoječi zakonodaji zaprosimo za predhodno soglasje NIJZ)  
· 10 m2/obiskovalca
· do 500 obiskovalcev hkrati v posamični dvorani
· z raznimi spodbudami usmerjati obiskovalce v termine, ki so drugače manj obiskani
· štetje vstopa, izstopa obiskovalcev na dogodek, v dvorani, v podpornih prostorih


Dodatni tehnični ukrepi na prizorišču
· vhod in izhod sta ločena, enosmerno gibanje – kača
· širina hojnic pri razstavi najmanj 4 metre
· brezstični nakupi
· razkuževanje predmetov po dotiku oziroma uporaba rokavic za enkratno uporabo, ki se  jih po uporabi odvrže
· cone čakanja za preprečevanje zastojev
· točke razkuževanja na večjem številu lokacij
· čim boljša označitev prizorišča za optimalno orientacijo
· organizacija izolacijskega prostora
· več košev za smeti
· posebni koši za osebne odpadke - robčke
· zagotovitev mask na vstopu za tiste, ki jih pozabijo


Dodatno čiščenje in pogosto razkuževanje točk dotika
Izdelan imamo seznam točk dotika, ki jih dežurno osebje redno razkužuje.


Prezračevanje
V času dogodka pa tudi montaže in demontaže izvajamo intenzivno prezračevanje s svežim zrakom (brez rekuperacije).


Protokol ravnanja na prizorišču in po dogodku v primeru identifikacije okužbe 
Sprejet imamo protokol ukrepanja, obveščanja ter dodatnih aktivnosti, če identificiramo okuženo osebo na prizorišču.

GR na družbenih omrežjih