Gospodarsko razstavišče
SI

Umrl je arhitekt Milan Mihelič

V soboto, 13. februarja, je v 96. letu starosti umrl arhitekt Milan Mihelič, mojster moderne funkcionalistične arhitekture, ki je v (so)avtorstvu zasnoval Gospodarsko razstavišče (GR). Zasnova ljubljanskega prireditvenega centra je upoštevala sodobno arhitekturo, za katero je značilna postopna gradnja posameznih paviljonov, ki naj bi bili vsak zase tehnološki in arhitekturni dosežek. Dvorane oziroma razstavni prostor je nastajal postopoma. Najprej so od l. 1957 do 1958 zgradili dvorano Kupolo (A), nato l. 1960 paviljon Jurček (E), leto zatem Marmorno dvorano (B) ter l. 1967 Stekleno dvorano (C). Fontano Urška in Povodni mož so kot prvi mobilni kip v Sloveniji postavili na zunanji ploščadi GR-ja leta 1957 in je delo akademskega kiparja Stojana Batiča. Ostali prostori so bili zgrajeni do leta 1987. Razstavišče so zasnovala ugledna imena povojne urbanistične podobe Ljubljane: Ilija Arnautović, Branko Simčič, Marko Šlajmer in Milan Mihelič.

Arhitekt Milan Mihelič je soavtor dvorane Kupola ter avtor Marmorne in Steklene dvorane. Prav slednja je bila l. 2018 predstavljena v newyorškem Muzeju sodobne umetnosti (MoMA) na razstavi jugoslovanske arhitekture iz povojnega obdobja z naslovom H konkretni utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948-1980. Za razstavne paviljone oziroma dvorane je arhitekt Milan Mihelič leta 1968 prejel nagrado Prešernovega sklada.

Vse dvorane GR, razen dvorane Kocka, nosijo pečat moderne funkcionalistične arhitekture in so tudi zaščitene kot arhitekturna dediščina. Dela arhitekta Milana Miheliča nosijo neminljivi pečat, med njimi tudi dvorane GR kot biser tovrstne arhitekture v svetovnem merilu.


Gospodarsko razstavišče v New Yorku

Newyorški Muzej sodobne umetnosti (MoMA)
 je sredi julija letos odprl razstavo jugoslovanske arhitekture iz povojnega obdobja z naslovom H konkretni utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948–1980. Razstava bo na ogled do 13. januarja 2019. 

Izbor in nabor slovenskih eksponatov je predlagala slovenska delovna skupina, ki so jo sestavljali Matevž Čelik, Luka Skansi in Martina Malešič. Na razstavi so poleg arhitekturnih del Edvarda Ravnikarja, Milana Miheliča, Stanka Kristla, Savina Severja, Marka Mušiča, BIRO 71, UIRS in Jožeta Plečnika predstavljena še oblikovalska dela naslednjih slovenskih avtorjev: Nika Kralja, Saše J. Mächtiga, Davorina Savnika, Marka Turka, Nives Kalin Vehovar, Branke Tancig, Jakice Accetto, Majde Dobravec, Marijana Gnamuša, Marjete Gale, Borisa Selana in Borisa Rozmana. Ponosni vas obveščamo, da se na razstavi predstavlja tudi Gospodarsko razstavišče s Stekleno dvorano, ki jo je zasnoval arhitekt Milan Mihelič. Na naših sejmih pa smo imeli priložnost predstaviti tudi dela marsikaterega drugega omenjenega arhitekta ali oblikovalca oziroma z njim sodelovati.

GR na družbenih omrežjih