Gospodarsko razstavišče v teh dneh futuristični laboratorij za prometne rešitve - Gospodarsko razstavišče
SI
Show menu

Gospodarsko razstavišče v teh dneh futuristični laboratorij za prometne rešitve

26. 4. 2018

V posebnem futurističnem laboratoriju oziroma pospeševalniku za inovativne prometne rešitve v okviru dnevov TEN-T je predstavljenih več kot sto inovativnih transportnih rešitev, med temi je tudi 25 start-upov. Promotorji projektov iz javnega in zasebnega sektorja iz različnih evropskih držav predstavljajo večmilijonske naložbe v omrežja polnilnic za električna vozila, polnilnic za vozila na utekočinjeni zemeljski plin in na stisnjeni zemeljski plin. Predstavljene bodo inovativne rešitve v mednarodnem železniškem prometu.

Kako so izbirali inovacije za futuristični laboratorij? Prijavitelji so morali poleg predstavitve projektov utemeljiti učinek inovacij na razvoj TEN-T vseevropskih koridorjev. Prednost so imele tiste inovacije, ki jih je mogoče hitro aplicirati in razširiti uporabo. Pri evropski komisiji so posebno zadovoljni, da so dobili prijave podjetij in investitorjev iz skoraj vseh držav članic EU. Pospeševalnik idej in futuristični laboratorij je izhodišče za mreženje in povezovanje inovatorjev z investitorji oziroma povezovanje zasebnih in javnih partnerjev iz vse Evrope. Poleg predstavitev futurističnih sistemov, kot je hyperloop, so predstavljeni sistemi souporabe električnih vozil, avtobusi brez emisij in platforme za upravljanje nove generacije povezanih vozil. Predstavljeni so tudi infrastruktura za inovativna vozila, letala za urbano mobilnost in digitalne rešitve za podporo preoblikovanju transportnega sektorja.