Prijavite se na razpis za nagrado JAKOB 2012 - Gospodarsko razstavišče
SI
Show menu

Prijavite se na razpis za nagrado JAKOB 2012

28. 11. 2011
Nagrada Jakob je priznanje za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe–Jadran, ki ga bomo podelili na sejmu Alpe–Adria: Turizem in prosti čas konec januarja 2012. Mednarodna strokovna komisija, na čelu katere je prof. dr. Janez Bogataj,  vsako leto izbere, skladno z zapisanimi merili, najboljšega, ki prispeva pomemben del v mozaik inovativnih turističnih prizadevanj regije Alpe–Jadran. Tema natečaja za nagrado Jakob 2012  je Inovativni turistični proizvodi na področjih alternativnih oblik oddiha in sprostitev.

Prispele prijave za nagrado Jakob 2012 bo ocenila mednarodna strokovna žirija z območja Delovne skupnosti Alpe-Jadran. Komisija bo ocenila projekte različnih prijaviteljev, ki prispevajo inovativne turistične proizvode na različnih področjih alternativnih oblik oddiha in sprostitev v turističnih ponudbah krajev in območij v regiji Alpe–Jadran. Pri ocenjevanju bodo še zlasti upoštevali določila in usmeritve trajnostnega in sonaravnega razvoja. Za nagrado Jakob 2012 se lahko prijavijo najrazličnejši nosilci turističnih programov in vsebin z navedenega področja, t.j. alternativnih oblik oddiha in sprostitev. Strokovna komisija bo obravnavala že uresničene in izvajane proizvode.

Jakob je prispodoba »prvega« turista, turista popotnika, torej takega, ki ga želi današnja Evropa v svojih prizadevanjih za sonaravni in trajnostni razvoj te pomembne gospodarske panoge in družbenega gibanja, ki se je sicer začelo v drugi polovici 18. stoletja, a ima veliko starejšo predzgodovino. Poudarja razsežnost kulturne dediščine turizma, ki jo specifično simbolizira Jakob, zato želimo z njim zaznamovati tudi najbolj odmevne, inovativne, ustvarjalne in še kakšne težnje v turizmu regije Alpe–Jadran.

Vabljeni, zadnji rok prijave, ki je 10. januar 2012!