- Gospodarsko razstavišče
SI

Navodila vsem udeležencem prireditev na GR

Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom COVID-19, je potrebno v času prireditve (montaža, dogodek, demontaža) upoštevati spodnja navodila/priporočila:

 • V primeru, da zbolimo ali kažemo znake okužbe, ostanemo doma – ne pridemo v službo ali se ne udeležimo dogodka. Prav tako ostanemo doma, če je zbolela oziroma ima znake okužbe oseba, s katero živimo v skupnem gospodinjstvu oziroma smo se s to osebo v preteklih 14 dneh družili.
 • Če ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku s COVID-19 pozitivno osebo oziroma osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samo izolacijo, se prireditve ne udeležite.
 • Na prireditev vstopamo posamično in upoštevamo medsebojno razdaljo 1,5-2 metra.
 • Takoj ob vstopu v prireditveni prostor ali pred njim si obiskovalec razkuži roke.
 • Uporaba obrazne maske je v vseh notranjih prostorih, kjer poteka prireditev obvezna, prav tako na zunanjih ploščadih.
 • Obiskovalci naj se čim manj dotikajo različnih predmetov, oziroma dosledno uporabljajo pred in po dotiku razkužilo
 • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robcem ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava, in ne v svojo dlan. Takoj po kašljanju oz kihanju si umijemo ali razkužimo roke.
 • Osebne odpadke (npr. uporabljene robčke) odlagamo le v zato določen koš za smeti. To je koš s pokrovom in stopalko, ki se nahaja v toaletnih prostorih.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • V primeru, da v času prisotnosti na dogodku (vključno z montažo in demontažo) začutimo začetne znake okužbe dihal (izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura ...),takoj pokličemo številko: 01 300 2600 in glede gibanja na GR sledimo navodilom, ki jih prejmemo po telefonu. V primeru, da ne razpolagamo s telefonom, se po najkrajši poti, upoštevajoč minimalno razdaljo 1,5 m-2 m do drugih oseb zglasimo na recepciji dogodka. Takoj tudi pokličemo svojega osebnega zdravnika.
 • V času prireditve (tudi v času montaže in demontaže) vzdržujemo razdaljo 1,5-2 metra med osebami, kar velja tudi za namenske prostore (npr. kadilnico).
 • Če je na prireditvi, s ciljem, da ne prihaja do zastojev in s tem tesnejših stikov, organiziran način gibanja (npr. enosmerno gibanje), se ga je obiskoval-ec/-ka dolžan/dolžna držati.
 • Odlaganje stvari ni dovoljeno, razen če je na prireditvi organizirana garderoba. Obiskovalec naj ima s seboj čim manj stvari (samo to, kar nujno potrebuje).
 • V sanitarije vstopamo posamično, ob upoštevanju razdalje, pred vstopom in po izstopu si razkužimo roke.
 • Pred vstopom in pri izstopu iz toaletnih prostorov je obvezno razkuževanje rok.
 • Roke si na pravilen način umijemo z milom (glej prikaz umivanja rok v toaletnih prostorih).

GR na družbenih omrežjih